Disclaimer

Disclaimer

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Straatfotograaf van het Paradijs er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Straatfotograaf van het Paradijs kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 

Weblinks

Deze website bevat links naar websites die niet door Straatfotograaf van het Paradijs worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Straatfotograaf van het Paradijs wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn, maar ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
 

Overname teksten

De informatie op deze site mag worden ingezet voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt, met bronvermelding. Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere sites is uitdrukkelijk toestemming nodig van Straatfotograaf van het Paradijs.
 

Gebruik foto's

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.
 

Privacy Policy

Straatfotograaf van het Paradijs respecteert de privacy van alle geportretteerden van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contact en afhandeling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Straatfotograaf van het Paradijs zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het concept.

Straatfotograaf van het Paradijs verkoopt uw gegevens niet.

Straatfotograaf van het Paradijs zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het concept. Onze contributors en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Straatfotograaf van het Paradijs gebruikt cookies om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen.  

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Straatfotograaf van het Paradijs, dan kunt u contact met ons opnemen.